Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam anjelov P až Z

 

P, Q

Pagiel                    - anděl vzývání touhy
Pahaliah                  - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů
                            uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah                  - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates               - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon                    - anděl šesté hodiny noci
Pancia                    - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel                    - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel                  - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství
                            ztracených pokladů
Paschar                   - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor                    - anděl vzývání touhy
Patha                     - anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin                  - anděl páté hodiny noci
Patteny                   - velká utěšitelka
Penat                     - páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz                   - anděl sedmé hodiny
Permaz                    - anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah                - dohlížející anděl jihu
Petahyah                  - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby
                            k vysvobození od nepřátel
Pethel                    - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar                    - anděl
Phakiel                   - on ovládá znamení Raka
Phaldor                   - anděl věštců
Phalgus                   - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel)           - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje.
                            Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel                  - anděl 12 hodiny dne
Pharzuph                  - anděl tělesných potěšení
Phatiel                   - anděl páté hodiny noci
Phi-Re                    - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh                  - anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul                      - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván
                            "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."
Pniel                     - anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel                     - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií.
                            On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna                     - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa                    - páteční anděl třetích nebes
Praxil                    - anděl druhé hodiny noci
Presnostix                - anděl šesté hodiny noci
Pruel                     - andělská stráž
Prukiel                   - anděl šarmu
Psychopompoi              - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich
                            nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také
považovaní za Psychopompoi.


Qaddis/Qaddisin           - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch                   - anděl
Qafsiel                   - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň.
                            On zahání nepřátele
Qalbam                    - jeden z početných andělských stráží
Qamiel                    - andělská stráž
Qaniel                    - andělská stráž
Královna andělů           - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia                  - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních
                            nebesích

R


Ra'asiel                  - anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia                     - jeden z deseti andělů slunce
Rachel                    - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
                            andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel                   - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů
                            pátku
Rachmiel                  - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel                 - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen
                            nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se
    říká, že "z každého slova z jeho úst,  z nějaké jeho písně se narodí
anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael                      - středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel                   - anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar                    - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel                   - jeden z andělů souhvězdí
Rain                      - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se
                            k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel                 - dává síla vůle a velká moudrost
Ramona                    - moudrý ochránce
Rampel                    - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní
                            sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo
jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael                   - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl
                            je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem
radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě
a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a
povzbuzuje vědecké objevy a znalosti.
Rash                      - anděl spravedlnosti
Rashiel                   - anděl zemětřesení
Raueriel                  - anděl písně
Raziel(Galizur)           - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel
                            božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel.
Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel                  - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel                  - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel                     - anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah                 - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel(milosrdenství)     - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů
                            vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel(probuzení)        - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší
                            síly
Requiel                   - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel                   - anděl dávájící lidskou laskavost
Rhaumel                   - páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim                 - andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol                    - vládce znamení Štíra
Rifion                    - andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel                   - je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel                   - šéf božského vozu
Rimezin                   - anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch                   - anděl zemědělství
Rochel                    - anděl ztracených objektů
Roelhaiphar               - anděl zabráňující strašným věcem
Rorex                     - anděl působící proti síle chorob
Rosabis                   - duch kovů
Ruchiel                   - anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor                   - anděl šesté hodiny noci
Rusvon                    - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano                    - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu

S


Sabbath                   -  anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy,
                             pán soboty
Sabreael                  - anděl překonávající démona choroby
Sachiel                   - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo
                            čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph                  - anděl péčující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon                  - vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel                  - anděl oblohy
Salilus                   - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii                   - jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel               - tento anděl drží panství nad představivostí
Samax                     - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron                   - anděl 12 hodiny dne
Sammael                   - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých)
                            nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon                - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy,  dvojče  Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem
Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah                 - anděl půstu
Sangrariel                - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul                    - anděl řady sil
Santanael                 - páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha                   - doslova princ tváře
Sarafinah                 - anděl chránící boží trůn
Saraqael                  - jeden ze svatých andělů nálady
Saranana                  - anděl
Sarga                     - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria,
                            Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží)       - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů,
                            kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a
jeden z vedoucí v nebeských armádách

Sarim                     - vedoucí nebeský anděl
Sarquamich                - anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel                 - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran                  - duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel                   - anděl nad skrytými věcmi
Savaniah                  - dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel                  - andělská stráž třetích nebes
Sauriel                   - anděl smrti
Saxos                     - anděl zprostředkování
Schachlil                 - duch deváté hodiny
Schaltiel                 - anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel                   - anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil                - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření
                            srdce
Sealiah                   - anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel                  - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí
                            před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská
čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu.
Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím
jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael                   - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam                    - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah                  - anděl
Sedim                     - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel                  - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.
                            Slňuje přání a sny
Seheiah                   - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také
                            vládne nad dlouhověkostí
Sekel                     - ženský anděl
Selith                    - jeden ze dvou andělů  hlídajících Pannu Mariu
Serafina                  - anděl
Seraf                     - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů
                            s panstvím nad ohněm

Serapiel                  - anděl páté hodiny dne
Seraquiel                 - silný anděl seslaný v sobotu
Sereda                    - s panstvím nad středou
Seref                     - anděl přepravovující k nebesům mrtvoly
Seruf                     - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth                      - anděl
Setheus                   - jedna z velkých nebeských síl dlící v šestých nebesích
Shahrivar                 - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel                  - anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel                  - anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel                  - anděl mlčení
Shcachlil                 - anděl slunčních paprsků
Shekin                    - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všechni kdo ji uvidí
                            se okamžitě uzdraví
Shekinah                  - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel                - anděl pomáhájící zastavit zneužití alkoholu
Shermuil                  - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel                    - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel                 - andělská stráž
Shinial                   - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul                    - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel                  - anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera                    - duch touhy
Sitael                    - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů
                            zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel                 - anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah                 - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel                    - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl
                            rostlinstva
Sohemme                   - anděl pečetě
Soluzen                   - anděl
Sopheriel                 - dává sílu číst myšlenky
Sophiel                   - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi                - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
                            v našich životech skrz naše partnery
Sosol                     - panuje nad Štírem
Sothis                    - anděl
Sphener                   - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes              - on nese nebesa na  zádech. On má šest tváří a úst.
                            On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah                 - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator                - anděl
Strateia                  - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el                    - anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna                      - cherub nebo seraf
Suphlatus                 - duch prachu
Sura                      - anděl koránu
Suriel                    - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem
                            hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika).
On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v
systému prvotních sil
Susabo                    - anděl cest a duch páté hodiny
Susniel                   - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s
                            Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth                      - anděl

T


Tablibik                  - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris                    - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a
                            alternativy
Tafel                     - anděl
Tagas                     - velký andělský princ
Taharial(Tahariel)        - anděl čistoty
Talia                     - nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad                  - anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael                    - páteční anděl třetích nebes
Tér                       - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel                    - jeden ze tří andělů léta
Taroky                    - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan                    - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel                   - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel                   - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes                  - anděl
Tempast                   - anděl prvního hodiny dne
Temperance                - anděl se sluncem na čele
Tepiseuth                 - anděl
Terathel                  - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a
                            svobodu"
Terentia                  - andělský hlídač
Tetra                     - anděl touhy
Tharsis                   - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis                  - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel                   - andělský princ lásky
Thiel                     - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také
                            slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth                     - anděl osmé hodiny noci
Tiel                      - andělská stráž
Tileion                   - anděl
Tilonas                   - anděl
Time                      - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije
                            esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael                   - andělská stráž
Tixmion                   - anděl
Tomimiel                  - řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret                 - anděl období podzimu
Trgiaob                   - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte
                            nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel                    - anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel                  - jeden z andělů řídících Měsíc
Tual                      - anděl
Tubiel                    - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli.
                            Také hlava léta
Tulatu                    - jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel                   - jeden z početných andělských stráží
Tuwahel                   - velká utěšitelka
Tzadiqel                  - archanděl
Tzadiquel                 - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí
                            životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel                  - anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel                 - chrání před vším zlem
Tzedeqiah                 - přináší čest, alávu a bohatství

U


Ubaviel                   - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel                    - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden
                            z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz                    - anděl druhé hodiny noci
Uriel                     - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně
                            a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů
šance a záchrany
Uriron                    - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel                  - andělské jméno proti zlu
Uvael                     - pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula                     - velká utěšitelka
Uzza                      - anděl
Uzziel                    - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý
                            jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron


V

Valoel                    - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol                      - anděl talentu a spěchu
Varcan                    - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje
                            v den Páně
Vassago                   - objevuje ženské nejhlubší tajemství.  Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale                    - princ nad všemi anděly
Veguaniel                 - anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel                    - anděl dávájící úspěch
Vehuel                    - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah                   - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel                       - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth                 - anděl neviditelnosti
Verchiel                  - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu,
                            jazyka, učení a matematiky.
Vesta                     - hlídač posvátného ohně
Vhnori                    - jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues                   - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteříse aktivně pokoušejí
                            hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami
jako počasí  a hvězdná energie
Vohal                     - anděl síly
Voizia                    - anděl 12. hodin dne
Vraniel                   - anděl desáté hodiny noci.
Vretil                    - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší
                            než jiný archanděl
Vvael                     - pondělní anděl dlící v prvních nebesích

V, X, Y

Wallim                    - anděl sloužící v prvních nebesích

Weatta                    - anděl pečetě
Xexor                     - laskavý duch

Yabbashael                - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala                    - jeden z početných andělských stráží
Yahel                     - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel                 - jeden z početných andělských stráží
Yashiel                   - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah                  - anděl
Yekahel                   - anděl
Yephiel                   - anděl šarmu proti zlu
Yrouel                    - anděl obavy, běžný anděl.
Yura                      - duch světla a deště
Yurkemi                   - anděl krupobití
 

 

Z

Zacharel - anděl síly
Zachriel  - anděl vládnoucí paměti
Zadkiel   - anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire    - anděl ranní nálady
Zagzagel - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel  - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel   - anděl řízené bouře
Zalbesael- anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel      - úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael   - anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael    - anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday   - jeden z andělů sedmi planet
Zazel      - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání.  Spolu s andělem Asiel, může být užíván pro ochránu před náhlou smrtí
Zechiel   - přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar     - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna    - duch churavostí a páté hodiny
Zephon  - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k
                            nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála)   - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů.
                            Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar    - anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor    - anděl
Zidkiel   - anděl
Ziquiel   - anděl komety nebo meteorů
Zizuph   - duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel  - duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas  - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel     - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléči
t hloupost v lidech