Choď na obsah Choď na menu
 


Rusalky

Rusalky

Elementálne bytosti vody poznáme pod názvom rusalky. Rovnako ako každé elementárne, rusalky nemajú príliš vlastnú individualitu, inteligenciu sú spätí s miestom, ktoré strážia, o ktoré sa starajú, ktorému vdychujú život .

 

Rusalky sa starajú o vodu vo vsetkých formách, sú to napríklad , jazerá, rieky, potoky, kaluže i dažďom nasiaknuté mraky. Žijú som vode sú vodou , dokonca aj vo vode v kohútiku fľaši občas môžeme uvidieť záblesk pripomýnajúci vodného elementála .

 

Pretože v každom ľudskom ( a zvieracom ) tele i duši sú obsiahnuté všetky živly , máme vo svojom tele elementály všetkých živlov . Rusalka sa stará o naše astrálne telo jeho prejavy, zaisťuje rovnováhu emócií má na starosti všetky naše krvné tekutiny - krv, lymfu, teda aj prečisťovanie tela duše od negatívnych vplyvov . Rusalky nám pomáhajú vyrovnávať sa s emóciami , prežívať ich, chápať, strážia naše sny.

 

Rusalky, ktoré stretneme v prírode , sú si spravidla veľmi podobné. Takmer vždy sa zjavujú v podobe ženskej ako jemné éterické žienky tvorené z vody či pary. Vodné elementálové zbožňujú krásu, krásne veci, sami sa preto zjavujú ako veľmi krásne bytosti - čím čistejšia je voda. Tim nádhernejšiu podobu si bytosť zvolí . 

 

Ak prídu v podobe zvieraťa , môžeme ich uvidieť aj svojim fyzickým zrakom . Tak sa najčastejšie zjavujú ako ryby, vážky či iný vodný hmyz, ale výnimočne aj ako obojživelníky - žaby, mloky. Niektoré rusalky sa zjavujú i v podobe labutí alebo lekien .

 

Rusalky z mora sa občas nazývajú Sirény oproti menším sladkovodním žienkám môžu byť nielen obrovské, ale ich hlas je tiež silne burácavý ako hlasy tisícov trubiek rozčúlia sa a preháňajú sa morom ako búrka, vlnobitie. Rusalky zo sladkovodných plôch sú nežnejšie, citlivejšie, ich moc je tak veľká, ako je vodná plocha, ktorú obývajú.

 

S rusalkami si najviac budú rozumieť ľudia vodný, všetci umelci, ľudia s emocionálne citlivou povahou, premenlivý, štíhli. Rusalky rady inšpirujú maliara, hudobníkov alebo básnikov. Ich Život je rozdielny podľa miesta, kde žijú - v tečúcich prúdoch sú rýchle, premenlivé často cestujú, pokojne aj celým kolobehom vody, v stojatých vodách v blízkosti brehu žijú potom rusalky pokojnejšie, síce tiež veselé, živé, trvalo viazané k jednému miestu, verné veľmi citlivé, dožívajúce sa vysokých vekov , kedy sú zatuchnuté, krásne, aj ako starenky.

 

Pomáhajú s liečením očistou tela i duše , môžu nám ukázať, ako sa zbaviť konvencií ako sa stať nespútanými, súcitnými ohľaduplnými. Rusalky vedia, ako nájsť krásu so všetkým, nádherne spievajú , učia nás romantike, láske, empatii.

 

Rusalky často žijú aj v blízkosti koreňov stromov pomáhajú im s vlahou, nájdeme ich aj tancovať v hmle blízko blatových rašelinách.

 

Medzi vyššie vodné stvorenia , ktoré spolupracujú s rusalkami na udržiavanie očisťovanie vodstva. Patria vodné víly - Najády, Morské panny muži, Vodný škriatkovia , víly prameňov studničiek dévové ( duchovia ) riečnych vôd . Vládcom vôd z ríše archanjelov je Gabriel .

Rusalky vábia pocestných k tancu, ak dotyčný podľahne zvodom - bude roztrhaný za živa.

 

 

 

 

 

 

 

 • Rusalky sú bytosti vodného živlu, pričom však ich pôsobnosť nie je viazaná len na vodu. V tej podľa povesti prežívajú vo svojich krištáľových palácoch len zimu. Na jar a začiatkom leta vystupujú na lúky, kde sa rady často hojdajú na konároch stromov. Podobnosť s gréckymi Najada je očividná.

 

 • Podľa legiend v noci za mesačného svetla tancujú na lúkach kruhový tanec, slovansky nazývaný chorovod, pričom niekedy zanechajú vychodené kruhy v obilí. K ľuďom sa správajú nevypočítateľne. Môžu ich utopiť, utancovat alebo rozosmiať na smrť. Niekedy unášajú mladíkov, aby im slúžili ako milenci. Táto predstava v skutočnosti nemusí byť až tak lákavá, ako sa zdá, pretože pre živlové bytosti sú ľudské pojmy ako fyzická alebo psychická únava cudzie. Z toho pramenia väčšina nešťastia. Tieto bytosti nemusia riadiť zlú vôľu. Sú ako deti, ktoré občas hodia chrobáka do pohára s vodou a dlhé hodiny sa bavia pozorovaním jeho zúfalého plávania, kým sa nakoniec na ich prekvapenie neutopí.

 

 • Traduje sa, že rusalky sú duše mŕtvych detí, samovrahov alebo tých, ktorí zomreli nečistí. Ich vplyv je najsilnejší v máji, kedy Slovania slávili tzv. Týždeň rusaliek. V čase teplých májových nocí sa u vodných tokov, obzvlášť v lesoch, dajú pozorovať zvláštne svetelné fenomény, napríklad záblesky prúdov iskier alebo kruhovito víriace biele obrysy postáv .

 

 • Aj keď bývajú rusalky bežne popisované ako krásne a zvodné dievčatá , pri zimnom kontaktovaní naberajú vo vode skôr formy morských panien, v akých boli znázorňované už od pradávna. Tradičné obranou pred rusalkami je obrátenie celého odevu " naopak " .

 

 • Najstaršie zmienky o sviatkoch " rusalia " sa nachádza v kánonoch konštantínopolského snemu z roku 691. Tam sú tieto sviatky a hry slovanského ľudu prísne zakazované. Aj cirkevný snem v Moskve roku 1551 hry " rusalie " zatratil.

 

 • Tieto hry sú popísané nasledovne : Muži , ženy a dievčatá sa zhromažďovali na nočných stretnutiach, trávili čas rozhovormi, spevy, hry a tancom. Keď noc pominula, išli s krikom k rieke a umývali sa vodou. Bývali tiež rôznych prestrojenich, preto sa tieto rusalské hry označovali ako šaškarské.

 

 • Na Bielorusov chodili vidiečania na druhý sviatok Turíc do najbližšieho hája. Dievčatá a mladé ženy zvíjal brezové vetvičky do podoby vencov. Koľko každá z nich uvila, toľkokrát stretla v živote milého. Vence položili na posvätné miesta, poskakovali okolo stromov a spievali. Na znamenie priateľstva si dievčatá vymieňala prstene. Najstaršia žena potom uviazala Otýpka žihľavy na palicu a robila, akoby priadla a driemala. Dievčatá sa uchopili za ruky a tancovali okolo nej . Zrazu sa bába vztýčila a šľahala dievčatá žihľavou.

 

 • Rusalkový týždeň uzatvárala nedela, kedy boli oslavované tzv " rozhary ". Dedinčania sa opäť zhromaždili v posvätnom háji a vymotali uložené vence. Komu počas týždňa neuschol, toho čakal dlhý život. Uschnuté vence boli hádzané do vody a tie, ktoré sa hneď ponorili, veštili skorú smrť. Vo štvrtok tohto týždňa chodili dievčatá tajne do lesa, plietli vence a hádzali ich Rusalkám s prosbou, aby im priviedli milenca. Tomuto dňu sa hovorilo Veľká noc rusaliek .

 

 • Aj Rusalkám sa prinášali obete. V prvom rade už spomínané vence, ale aj chlieb, syr, maslo a iné pokrmy. Hádzali sa im do vody rozmanité handričky, rozvešovali po brehu mašle, šnúrky a nite, najmä na konáre dubov.

 

 • Rusalky ako už bolo naznačené majú tiež vzťah s mŕtvymi. Na " rusalskú nedeľu " bolo zvykom spomínať na mŕtve, kto tak neurobil, bol rusalkou potrestaný. Preto v ten deň navštevovali Slovania hroby, kládli na ne horúce chleby, rozbíjali vajcia a takto pozývali Rusalky na hody.

 

 • Rusíni rozoznávali Rusalky riečne, ktoré nazývali Vodjanami, ale aj Rusalky morské, ktorým hovorili Morjane. Slovo " Rusl ", majúci spoločný kmeň s rusalkami, označuje riečisko, hlbinu, hlbočinu.