Choď na obsah Choď na menu
 


Glyfosát, vakcíny a fluorid ničí naše duchovní spojení

Glyfosát, vakcíny a fluorid ničí naše duchovní spojení

Meditation-Healing-SpiritualNeustále stimulujeme naše smysly, abychom stále zabavovali sami sebe a zároveň neustále pohlížíme na různá světelná zařízení a hmotné věci. Hledáme místa, kam bychom mohli patřit, obsazujeme barové stoličky a kostelní lavice ve svatostáncích s prázdnými pohledy a uzavřenými srdci. Naše fyzická těla se scházejí, tak blízko vedle sebe, ale měřitelná energetická pole mezi našimi srdci nikdy nebyla tak netečná a rozdělená. Utrácíme peníze, abychom byli neustále šťastní, chodíme uličkami v obchodech mezi regály s pocitem potřeby a nedostatku. Bohužel hledáme smysl na všech možných špatných místech, až nakonec skončíme v depresi, nenaplnění a odpojeni sami od sebe.

 

Naučili nás nahlížet na ostatní lidi jako na cizince. Naučili nás, že jsme všichni oddělené bytosti. I když jsme všichni jedineční s různými zkušenostmi a perspektivami, jsme si všichni stále velmi podobní a spojeni a společně tvoříme na této bohaté, kulaté planetě.

Dovedete si představit, jaké bychom měli možnosti pro udržení míru, kdybychom pochopili duchovní spojení, které všichni sdílíme? Naše ego a touha ovládat, měnit a dobývat svět by z nás odpadlo jako mrtvá kůže a to by nám pomohlo vidět všechny lidi kolem nás novýma očima. Rozdělující hranice různých náboženství by se vymazala a my bychom dospěli k věčnému porozuměním toho, co to znamená být naživu jako celek.

V našich vírách a náboženských skupinách, stejně tak jako i v našich synagogách a kostelech, hledáme vyšší spojení, ale dogmata a pravidla pouze potlačují naše duchovní těla a odtrhávají nás od našich bratří a sester. V naší prázdnotě jsme pod vlivem emocionálního poselství viny a strachu, které je na nás vrháno z manipulačních dogmat, jenž se nám snaží interpretovat Boží vůli. Tím, že nám je naše cesta diktována, ztrácíme svou duchovní suverenitu a naše spojení s Duchovním zdrojem, který žije v nás a neustále na nás působí a ovlivňuje nás. Co drží lidské duchovní spojení stranou?

Šišinka mozková je považována za „sídlo duše“

Ve fyzickém těle existuje místo, kde jsou iniciována a projevována duchovní setkání. Je to šišinka mozková, žláza velikosti hrášku, zastrčená v geometrickém středu mozku. Je součástí endokrinního systému člověka a je odpovědná za produkci melatoninu, hormonu, který reguluje spánek, usínající a probouzející cykly, sny, podvědomí a cirkadiánní rytmus. Rovněž produkuje serotonin a molekulu DMT (Dimethyltryptamin), důležitý prvek pro duchovní zážitky. Nahoře šišinka mozková obsahuje buňky, detekující světlo, které jsou podobné oční sítnici, jako kdyby to bylo nastaveno pro přenos signálu. Také se nachází v blízkosti emocionálních a smyslových částí mozku; proto je často označována jako třetí oko. Nebo, jak v sedmnáctém století razil francouzský filozof René Descartes: je to „médium, z něhož by naše duše mohla být projevena prostřednictvím naší tělesnosti“.

 

Glyfosát je katalyzátorem pro těžké kovy, způsobuje otravu krve a ničí funkci šišinky mozkové

V současné době je šišinka mozková napadána chemicky přes krevní oběh. Tím může být zastavena produkce hormonů, které jsou potřebné pro spánek, duševní jasnost, intuici a komunikaci s druhými. Některé z toxinů, které mohou poškodit šišinku mozkovou, jsou těžké kovy, jako je například rtuť a hliník, které se nacházejí v některých očkovacích vakcínách.

Ostatní toxiny, jako je glyfosát, mohou nepřímo otrávit šišinku mozkovou. Glyfosát je herbicid číslo jedna, který se dnes používá na postřik plodiny. Glyfosát narušuje šikimátové dráhy prospěšných bakterií, žijících symbioticky v našich střevech. Tím, že jíme potraviny stříkané glyfosátem, ničíme dobré bakterie, což způsobuje střevní dysbiózu nebo mikrobiální nerovnováhu, umožňující větší vstřebávání těžkých kovů do krve. Když glyfosát vyčerpá dobré bakterie ve střevech, tak střevní stěny jsou nechráněné a těžké kovy, jako jsou rtuť a hliník, proniknou snadněji do krve. Glyfosát působí jako katalyzátor pro těžké kovy, způsobující otravu krve, jiných orgánů a šišinky mozkové (není chráněna mozko-krevní bariérou).

Současné výzkumy naznačují, že glyfosát narušuje střevní bakterie, což vede k přemnožení Clostridium difficile, který produkuje p-kresol, předchůdce spojeného s autismem. P-kresol silně povzbudí vstřebávání hliníku do krve prostřednictvím transferinu. V tomto stavu hypoxie se v šišince mozkové navýší syntéza transferinu. Metabolismus melatoninu je také zničen glyfosátem a hliníkem prostřednictvím enzymů cytochromu P450.

 

Fluorid ničí funkci žlázy šišinky mozkové, odpojuje našeho ducha od těla

Většina lidí v USA je v dnešní době pomalu trávena každý den zásobou vody. Je povoleno, aby se fluorid sodný přidával do městských zásobníků užitkové vody ve městech po celé Americe i v celém průmyslovém světě. Fluorid se také přidává do kojenecké vody a do mnoha psychiatrických léků. Fluorid zvápňuje šišinku mozkovou, čímž je pro tuto žlázu těžké regulovat melatonin a výrobu DMT, což omezuje spánek a sny, emocionální stavy a soudržnost srdce s mozkem.

Mnoho badatelů poukazuje na to, že jsme svědky neuvěřitelného množství demence, poruch spánku, Parkinsonovy choroby, poruch učení, depresí, úzkosti a disociace v dnešní společnosti, protože lidé po celém světě jsou systematicky tráveni – jejich šišinky mozkové jsou zvápenatělé.

Zemědělský systém (glyfosát), zdravotní systém (injekce obsahující těžké kovy, psychiatrické léky na bázi fluoridu) a fluorid, posvěcený vládou, jsou doslova spojeny, aby zničily naši mysl a naše duchovní spojení.

V tomto procesu uvědomění si sebe sama se musíme naučit se, jak čistit naši krev, detoxikovat a odvápňovat naši šišinku mozkovou, abychom si obnovili naše vědomí, spojení a lásku jeden k druhému.

Zdroj: http://www.naturalnews.com/052456_glyphosate_fluoride_spiritual_connection.html