Choď na obsah Choď na menu
 


Meditácia

MEDITÁCIA

 

 

Čo je meditácia??je to spirituálne cvičenie, ktoré slúži na zbavenie sa stresu, pomáha liečiť telo a dušu, môžete zažiť nádherné astrálne zážitky. Dostať sa k odpovediam ohľadom blokov, pomáha prekonať strach. Rozprávať sa so svojimi sprievodcami z vyšších sfér a prebrať odkazy, ktoré nás posunú dopredu. Uvoľnenie tela aj mysle a vstúpenie do inej reality mimo zmyslovej.

 

V meditácií človek  zažije rôzne príbehy a počuje odkazy a rady. Meditácia je ako by ste snívali a stretnete tam bytosti z iných svetov: rastlinná ríša,zvieracia ríša, duše zosnulých, svetelné bytosti. Môžete tam behať, lietať, plávať, no čo je najdôležitejšie je, relaxovanie a liečenie vnútornou harmonizáciou. Bloky, ktoré nás brzdia sa tu rozpustia. Meditáciu treba zažiť, aby ste pochopili. Poďte teda so mnou do krajiny zázrakov.

 img

img img


imgimgimg

V meditácii sa stáva človek ľahším a prístupnejším vyšším sféram. Sprevádzam osoby, ktoré idú do meditačného stavu buď kvôli liečeniu alebo zisťovaniu určitých informácii spojením s rôznymi blokmi či už z minulého života, alebo z detstva. Uvediem pár príkladov z meditácie s klientmi.imgimgimg
img

Sen a jeho význam.

Prebudenie ráno keď odchádza sen a prichádza deň, má mnoho podôb, sny v nás zanechajú hlboké stopy, s pozitívnymi emóciami, ale niektoré majú nádych hrôzostrašných scenérií. Kto stojí pri nás a kto nám vkladá scenár našich snov? Energie, bytosti, anjeli? Naplní sa to čo bolo vo sne? Alebo je to len varovaním, aby sme zastavili a zmenili naše rozhodnutia naše postoje.
Kybalion hovorí : ,,Každá príčina má svoj následok, každý následok má svoju príčinu, všetko sa deje podľa Zákona, náhoda je iba názov nepoznaného Zákona, existuje veľa príčinných rovín, ale Zákonu nič neunikne´´
 

img

Ten, kto riadi náš sen je naším spojencom. Môže to byť v pozitívnom, ale i v negatívnom smere. Vnútorne si odpovedzme, každý pre seba, s kým sa spojíme keď je nám ťažko, koho prosíme o pomoc. Mnoho krát povedané slová a myšlienky sa stávajú pre nás určitou tvorivou formou, hlavne pre naše energie, ktoré nás potom obklopujú a ktoré si pritiahneme. Vytvárame myšlienkové formy sietí ako pavúk, keď spriada pavúčiu sieť okolo seba. Viditeľná voľným okom však nie je, ale za to pôsobí energetickou formou na osud, každého. Záleží aké formy myšlienkových pochodov sa odohrávajú, ak sú plné lásky a pozitívnych prianí, sieť bude nádherná dúhová, ak však myšlienky budú plné závisti, zlosti a zloby, sieť bude utkaná zo smutnej tmavej farby. To sa odzrkadľuje aj v aure človeka. Keď ideme pliesť sieť myšlienok, nech je krásna, plná lásky a radosti. naplňme ju modlitbami za seba, za svojich blízkych, za neznámych ľudí, za duše, za mier, za pokoj v rodinách, za zdravie. za lásku pre každú bytosť. Potom našimi spojencami a scenáristami našich snov môžu sa stať bytostí z astrálneho sveta, ktorých môžeme prosiť o pomoc. Astrálny svet má viac bytostí, sú to Anjeli, Archanjeli, Nanebovzatý Majstri.... Prihovárajú sa nám, ale nie každý ich počuje. Majú svoje úlohy a plnia ich s najvyššou úctou a láskou. Milujú nás, chránia a  snažia sa nás viesť. Nemajú trvalú podobu, každý ich môže vidieť v inej forme. Vidia ich s krídlami, s ľudskou podobou, svetelná žiara. Môžu byť súčasne na viacerých miestach. Éterické bytosti sprostredkujúce kontakt medzi človekom a Bohom sú súčasťou všetkých troch hlavných náboženstiev: Judaizme, Kresťanstve i  v Islame, teda vo všetkých časoch a všetkých náboženstvách sa objavujú nádherní poslovia zo svetelných ríši. Slovo Anjel pochádza z gréckeho slova ,,angelos“ znamená to ,,posol.“ Anjeli boli stvorený skôr ako človek. Anjeli nemajú ľudské nedostatky. Tvoria most medzi nebom a zemou. Precítenie je rôzne, kto nemá čisté svedomie a čisté srdce cíti vnútorný nepokoj, strach, keď stretne svetelnú bytosť. Osoba pripravená na stretnutie s anjelmi a bytosťami vyšších sfér cíti obrovskú lásku, pokoj harmóniu, niekomu začnú z očí tiecť slzy, pôsobia očistne. Každá bytosť na zemi má svojho Anjela Strážneho, pridelený je počas života. Ľudia majú väčšinou dvoch a viac. Jeden pomáha pri rozhodnutiach, druhý upokojuje keď sme smutní, sklamaní a utešuje nás. Anjeli nás majú viesť k pozitívnym myšlienkam. Nemôžu, ale priamo vplývať na náš rozum a ani na našu vôľu. Do cesty nám postavia občas prekážky keď kráčame nesprávnym smerom, aby sa naša duša vyvíjala.

img

Potrebujeme sa približovať viacej k duchovnému svetu, duchovné priblíženie môže byť aj cez večernú prechádzku pod letnou nočnou oblohou, pozrite sa na tú nádheru blikotajúcich hviezd, vytvorí v každom človeku rôzne pocity a neskutočnú atmosféru tajomna. Vynoria sa otázky, adresujte ich hore, budú vás počuť, opýtajte sa svojho anjela: ,, Anjelik, ktorý ma strážiš, ktorý o mne vieš, aký je môj plán tu na zemi, čo je vôľa môjho nebeského otca. Čo tu mám vykonať? Pošepkaj mi, alebo vo forme sna mi ukáž, kam majú smerovať moje kroky.´´
poďakovaním bude, keď pošlete lásku do vesmíru. Pohľadom skúmame neskutočnú diaľku, nekonečno, aj v živote, máme vedľa seba niekedy ľudí, s ktorými zdieľame spoločné chvíle a predsa ich myšlienky sú ďaleko, možno niekedy ďalej ako hviezdy. Ako nájsť cestu ku nim, pozvite ich na večerné prechádzky, prispejú k duševnej pohode, precítite potrebu ju šíriť ďalej. Navodí vo vás chuť objatí, nebráňte sa im, rozdávajte aj prijímajte objatia častejšie. Objatia liečia, dávajú silu. Viaceré vedecké pozorovania potvrdili, že v priebehu objatia klesá hladina stresového hormónu kortizolu, podobne ako krvný tlak. Verte v úprimnosť svojich blízkych a v to, že spolu potrebujeme nájsť silu, aby sme mohli naplniť božie plány, viera bude naším nástrojom moci, nádej nás zavedie ku dverám poznania a láska bude kľúčom čo tie dvere pomôže otvoriť.

img

Tí, ktorí hľadajú svoju lásku, svoju spriaznenú dušu nech počas splnu mesiaca tiež poprosia Anjela Lásky, aby bol ku nim ústretový a vo forme sna ukázal osobu, s ktorou ich čaká spoločná budúcnosť. Keď s úprimnosťou v srdci poprosíme, tak príde sen, ktorý ukáže buď konkrétneho človeka, alebo cez rôzne symboly, ktoré naznačia niečo z partnerského života v budúcnosti. Ak podozrieva niekto svojho partnera z nevery tiež môžeme poprosiť svojho Anjela Strážneho a Anjela Pravdy o pomoc, či je tam iná osoba, ktorá spôsobuje medzi dvomi partnermi negatívne energie a ako sa zachovať voči takýmto blokujúcim veciam.
Pracovné záležitosti sa tiež mnoho krát dajú rýchlejšie vyriešiť ak poprosíme Anjela Tvorivých energii, aby sa počas spánku napojil na nás a cez sen nám ukázal, ako vyriešiť pracovný problém. Hľadáte prácu a neviete, aká by bola vhodná, alebo za akých okolností nájsť tú pracovnú možnosť, aby bola pre nás prínosom. Otázka finančných problémov môže niekomu narušiť spánok a preto aj v tomto prípade sa môže poprosiť Anjel Hojnosti, ktorý pôsobí na zlepšenie majetkových a hmotných potrieb.

img

Matky, ženy, ktoré chcú počať bábätko a dať nový život, tiež môžu poprosiť o ochranu a o sen, v ktorom im Archanjel Gabriel pomôže stať sa patrónom pri počatí nového človiečika, ale aj stálu ochranu počas celého tehotenstva.

img

Duše zomrelých, ktoré sú už na druhej k strane a chcú sa spojiť s nami, aby nám tlmočili odkaz, alebo ak potrebujú pomoc tiež využívajú práve sen, aby sa s nami spojili.

img

V akej koľ vek oblasti môžeme sa prepojiť na Anjelské energie s prosbou o pomoc a práve forma sna môže byť úžasným prepojením na ich energie a odpovede od vyšších bytostí. Poprosme ich , aby oni boli našimi ochrancami a scenáristami našich snov. Veľmi dôležité je správne pochopiť význam symbolov, cez ktoré nám prichádzajú odkazy .

img

Prvý krát idete spať na miestach , na ktorých ste ešte nespali? V tomto prípade si tiež dobre zapamätajte svoj sen, lebo bude dôležitý. Naznačí ako sa prepojíte s energiami miesta. Čo vám prinesú blízke dni, alebo mesiace. Obzvlášť je dôležité keď si ideme ustlať v dome, byte do ktorého sme sa presťahovali. Ak v prvú noc budú sny komplikované a zložité, tak ste sa buď dobre nespriatelili s miestom a s energiami toho príbytku. V druhom rade môže dôvodom byť aj predpoveď čo čaká v budúcnosti v spojitosti vás v tejto nehnuteľnosti, aké životné situácie sa tam odohrajú. Mnohí sa necítia v určitých príbytkoch uvoľnene a to nepridáva na zdraví ak sa nestotožnili s energiami nehnuteľnosti.

img

Okrem pozitívnych anjelských bytostí sú aj negatívne energie. Máme póly a Kybalion hovorí : ,,Všetko je duálne, všetko má svoje póly, všetko má svoje dvojice protikladov, rovnaké a rozdielne je to isté, protiklady sú vo svojej podstate totožné, líšia sa iba svojím stupňom, krajnosti sa stretávajú, všetky pravdy sú iba polopravdy, všetky paradoxy je možné uviesť do súladu.´´
Ak si položíte otázku prečo sa niektoré veci v našom živote dejú a prečo práve v nás vznikajú mnohé pochybnosti. O našu dušu bojujú dve energie, dve svetlá, biele a temné. Ľudia robia zle veci kvôli nevedomosti a nedostatku lásky, ale žiadna duše nie je zlá. Skôr chorá. Mnoho krát keď v nás vzniká vnútorný boj, to bojuje naše ego s našou dušou. Zvyknem hovoriť, že pri jednom uchu nám sedí anjel a pri druhom čert, je na nás koho volanie budeme počúvať. Niekedy ich slová sú podobné, ale význam je úplné iný. Pristupovanie s pokorou k niektorým rozhodnutiam a s láskou nás naučí odolávať lákavým pokušeniam.
Temné sily nám predkladajú cestu ľahšiu a na konci tej cesty by mali byť prísľuby lepšieho života, kto po takom netúži, každý z nás a práve to využívajú temné pokušenia. Láska, obetavosť, odpustenie sami sebe a odpustenie svojim blížnym, pokora, otvára brány do korán. Biele svetelné bytosti nikdy nesľubujú ani neprikazujú, vždy rozhodnutia nechajú na našu slobodnú vôľu.

img

Dôležité je večer skôr ako usneme do spánku, poprosiť o ochranu. Sny, ktoré prichádzajú bývajú buď na uvoľnenie niektorých blokov, z každodenných situácii, ďalšie sny sú predpoveďami, varovaniami.

img

Ak si chcete správne vyložiť sen v prvom rade si ho treba dobre zreteľne zapamätať, dôležité sú pocity, farby, to či je deň alebo noc, aké osoby boli s nami v kontakte, za akých okolností, čo sme mali na sebe oblečené.

img

Keď sa nám sníva s vodou, treba si všímať či je čistá, mútna, či je tepla, studená, toto je vždy veľmi dôležité. Voda je spojená s emóciami, s našou životnou energiu. Ak stojíme vo vode vo sne, pokiaľ ju máme, po kolena?, po hrudník? Alebo či sa topíme vo vode. Ak niečo pláva vo vode si treba zapamätať aj to môže naznačovať dôležitosť informácii.

img

Kvety vo sne majú viacej významov, záleží či sú to kvety liečive bylinky, alebo sú to kvety zo záhrad. Tu je tiež dôležité si povšimnúť farbu kvetov, druh kvetov, symbolika sa spája so starosťami, ktoré prídu, ale môžu človeka, liečiť a povzniesť do duchovného postupu.

img

Stromy, alebo les, aký druh stromu, zdravý alebo chorý kmeň, korene. Keď človek, kráča vo sne v lese to sú starosti, ktoré prídu a bude hlbšieho pôsobenia. Korene vidieť, to je spojitosť aj so zdravím Rodu.

img

Zvieratá majú aj ochranný vplyv ale aj môžu charakterizovať nebezpečne. Pes je priateľ, ale pozor môže byť sen so psom, ktorý nás chce pohrýzť, môže značiť, že si máme dať pozor na ľudí blízkych, ktorí nás zneužijú a doslova zaútočia. Mačka vo sne to je spojitosť s energiami, ktoré sú okolo nás, ale aj energiami ľudí, s ktorými sa stretávame. Môžu charakterizovať aj faloš. Medveď nebezpečný sen, ak je medveď spojenec tak je super, lebo signalizuje silnú ochranu, alebo silného človeka, ktorý nás chráni, ale ak je nepriateľom musíme sa začať chrániť a byt na pozore. Motýľ vo sne lieta môže byt spojitosť s duchovnou sférou, anjelskými bytosťami, alebo s dušou, ktorá oznamuje, že sa narodí do rodu, alebo duša ktorá odišla na druhu stranu a je tam spokojná len sa prišla pozrieť.

img

Dopravný prostriedok vidieť vo sne, alebo cestovať s ním, auto, vlak, autobus, lietadlo, to sú správy a informácie, ktoré sa ku nám môžu dostať. poukazuje na rýchlosť tej správy, a v akom stave bude to čo sa dozvieme, a ako na nás to bude pôsobiť.

img

Ľudia s ktorými kráčame vo sne, alebo riešime s nimi veci majú dosť dôležité pôsobenie na nasledujúce dni v našom živote a na naše rozhodnutia. Ak si napríklad s niekým pripíjame vo sne, to je nová zmluva medzi dušou toho človeka a našou dušou, alebo keď vidíme niekoho si pripíjať, a my sa len pozeráme ich dohoda môže mať vplyv na náš život.
 

img

Predmety držať v ruke, alebo vidieť sú dosť dôležité odkazy, prsteň sa spája s partnerstvom. Kľúče, majú symboliku nových začiatkov, dvere otvárať má viacej významov, podľa toho aké dvere sú to a do akej miestnosti vojde potom človek.

img

Dom vo sne môže hovoriť o jeho vlastnom energetickom tele, ak je pekný a nový dom, tak to je dobra energetická ochrana, žiže zdravie, ktorému sa môže človek tešiť, ale ak je dom starý a ošarpaný, bodrel v ňom, najvyšší čas, upratať si v sebe ale aj okolo seba, v rámci energii, postojov, životného štýlu.

img

Obliekanie si šiat vo sne znamená, že si upravujete energetickú podstatu svojho ,,Ja´´ všímajte si dobre farbu šiat, ktoré budete mať oblečené, alebo iní o ktorých sa vám bude snívať. Veľmi tmavé farby signalizujú pozor na zdravie. Čím tmavšia farba tým je to horšie.img