Choď na obsah Choď na menu
 


Anjelske bytosti,anjeli
Nebesia nie sú oddelené od Zeme a Zem nie je oddelená od Nebies. Oboje pôsobí skrze seba navzájom.
Posolstvo anjelov Trudi Thali

,,Anjelské bytosti sú naplnené láskou, obklopené božským princípom lásky.´´


Archanjeli a Anjeli sú čisté duchovné bytosti, poslovia. Plnia veľmi dôležitú úlohu, sú plne poslušní Bohu. Zúčastňujú sa na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha. Tvoria Boží dvor, zaznamenávajú skutky ľudí, sprevádzajú ľudí na posledný súd. Boli stvorení pred človekom. Sú nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na vyššom stupni ako človek.  Sú prostredníkmi medzi bohom a človekom.


Archanjelské bytosti si vytvárajú emanáciou Anjelské bytosti. Ku každému Archanjelovi sú priradené veľké početné skupiny Anjelov. Každá živá bytosť tu na zemi, človek, zvieratá, stromy, rastlinky majú pri sebe svojho anjela z archanjelskej sféry, aby ich chránil. Pomáha človeku, zvieratám, rastlinkám udržiavať život. Keď umrie bytosť ktorej anjel pomáhal, informácie odovzdáva archanjelovi.
Pri rozhovore s inou bytosťou, či je to človek, zviera, strom, alebo rastlinka, rozprávame sa aj s Anjelom, ktorý sa stará o danú bytosť. Preto preukazujte väčšiu úctu všetkému čo je živé, lebo sa o rozhovore robia záznamy.
Anjelské Energie sú našimi učiteľmi, ktoré nám odkrývajú naše skryté chyby, ktoré musíme pochopiť, aby sme mohli vystúpiť do vyšších rovín lásky a vedomia. Každý v sebe objaví svoju vlastnú iskru, svetielko svojej Duše za pomoci Anjelských sfér. Každý tu Božskú iskru má vo svojom srdci, len ju treba rozdúchať. Pán Boh má s každým z nás plány, len ich nepoznáme, ale postupne naše srdce nám bude napovedať.


Archanjeli a Anjeli nepodliehajú zákonom hmoty, môžu sa voľne pohybovať priestorom a časom. Náš život sa pohybuje medzi dvomi pólmi, polom dobra a polom zla. Poly nám umožňujú rozoznávať dobro od zla, máme pri tom slobodnú vôľu. Anjeli sú mostom medzi zemou a vyššími sférami. Vysielajú svoje lúče, aby pomohli spojiť obidva smery. Energie nášho tela vyžarujú iné vibrácie, ako Anjeli. Anjeli prispôsobujú pri kontakte s nami svoju energiu, aby nám tok ich silnej energii neublížil.
Pri prosbe o pomoc Anjela Serafiela som cítila nádherný pocit pokoja., uvoľnenia. Pri prosbe o pomoc Anjela Sabrael som mala možnosť počuť jeho slová, povedal : ,,Môžeš nás volať ku každej bytosti, ktorá potrebuje pomoc, volaj nás tri krát.´´ povedal mi, aby som sa naučila vyslovovať správne ich mená a upozornil ma na to, že treba pri vyslovovaní ich mien dať väčší dôraz na posledné dve písmená –el, Sabra-el, Seraphi-el ........    


Anjel Lahabiel mi povedal. ,,Proste ma každý deň a budem vás chrániť.´´ Cítila som na pravej ruke na zápästí ako by zvláštne vyťahovanie, mala som pocit klesania tlaku, doslova výrazného zníženia ako keď je veľmi nízky tlak. Cítila som potom vnútorne väčšiu pokoru, lásku a väčšiu odovzdanosť do vôle Božej.


Skúste si urobiť Anjelsky deň, hneď ráno keď budete vstávať z postele privolajte Anjelov a poproste ich nech sú v ten deň s vami a poproste ich o ochranu a pomoc. Večer sa im nezabudnite poďakovať.
Anjelov je nespočetné množstvo, sú Anjeli strážny, Anjeli utešitelia, Anjeli lásky, Anjeli uzdravenia, Anjeli pokoja, Anjeli radosti, Anjeli sily, Anjeli múdrosti, Anjeli slnečného svetla, Anjeli odvahy, Anjeli odpustenia, Anjeli hojnosti, Anjeli nežnosti, Anjeli tvorivosti, Anjeli prírody, Anjeli zeme, Anjeli živlov, Anjeli materializácie, Anjeli ........... Anjeli sú špecializovaný na jednu oblasť , v ktorej pomáhajú. Napríklad Archanjel Rafael pracuje s Anjelmi uzdravovania. Liečia nie len fyzické telo, ale aj mentálne. Niekedy úľava môže prísť hneď a niekedy je dlhší proces, záleží práve na tom koľko je potrebné očisťovať a upravovať vo viacerých rovinách.
Keď sa dotkne Anjel človeka, precíti náhle radosť, alebo nájde vnútorný pokoj, alebo sa z oči začnú rinúť slzy, vtedy je to očista. Keď sa Anjeli rozprávajú s nami tak nám slová vkladajú do srdca. Ak je srdce otvorené tak započujeme ich hlas. Veľa krát človek v svojom trápení a v bolesti a so sklamania svoj srdce má uzatvorené a potom nepočujeme hlas Anjela.Keď neviete konkrétne meno a chcete požiadať o pomoc v určitej oblasti napríklad v láske tak ich privolajte so slovami: ,,Prosím vás Anjeli Lásky pomôžte mi.´´ volajte ich ako najlepších priateľov, ktorým sa môžete zdôveriť. Uvádzam pár mien Anjelov ak budete potrebovať v niektorej oblasti pomôcť privolajte a poproste ich tri krát. Tri krát aj poďakujte. Želám veľa šťastia ne ceste spoznávania Anjelskej ríši.


Anjel Ananel- ochraňuje samotárov, pustovníkov, pomáha v človeku prebudiť energiu na napĺňanie si svojich životných úloh.
Anjela Aniel- pomáha s učením a ochraňuje
Anjel Amael- liečenie ľudí aj zvierat
Anjel Ejael- pomáha objasniť pravdu
Anjel Hahael- ochraňuje kresťanov
Anjel Karmael- pri naplňaní karmických úloh
Anjel Lahabiel -je na ochranu pred zlými duchmi a odháňa nepriaznivé situácie. Patrí pod archanjela Michaela
Anjel Mehiel- nápomocný j pre študentov, učencov, učiteľov, rečníkov, poskytuje viacej pokojných energii na pohovor, rozpravu, diskusiu.
Anjel Nanael- pomáha nájsť väčšiu trpezlivosť, učenie a otvorenie sa novým vedomostiam, naučí vnútorne rozjímať
Anjel Sabrael - porazí choroby a démonov choroby, pomáha vyliečiť nemoc.
Anjel Seraphiel –anjel pokoja a nastolenie harmónii
Anjel Theliel - anjel lásky, pri hľadaní životného partnera
Anjel Vehuel- pomáha viacej precítiť, stať sa citlivejším, obnovuje v človeku šľachetnosť
Anjel Umabel- poskytuje lepší obzor ohľadom prírody, prírodných vied, chráni ľudí od nepriazne prírody