Choď na obsah Choď na menu
 


Tantra

Čo je tantra?

 

Keď sa dnes povie slovo Tantra, mnohí ľudia si pod týmto pojmom predstavia niečo v spojitosti so sexom a sexualitou. Len málo z nich však pozná skutočný obsah Tantry a jej poslanie.

Tantra v skutočnosti ďaleko presahuje rámec fyzického aspektu a sexuality. Je to jedna z najvýznamnejších indických tradícií, reprezentujúca praktický aspekt Védskeho učenia. Je to veľmi stará duchovná náuka, ktorá otvára človeku cestu s sebe samému, k svojmu telu a jeho zmyslom, k svojej vlastnej podstate a k životu ako takému. Tantra zjednocuje všetky úrovne nášho bytia – telo, dušu aj ducha. Je to cesta vedomého prežívania, ktorá nás učí naplno vnímať seba, svoju sexualitu, spiritualitu a predovšetkým uvedomovanie si prítomného okamžiku "Tu a teraz".

Slovo "tantra" vzniklo spojením dvoch sanskritských slov tattva a mantra. Tattva znamená veda o kozmických princípoch a mantra je učením o mystických zvukoch a vibráciách. Tantra je aplikovaním kozmických vied v praxi a jej cieľom je dosiahnutie stavu vyššieho vedomia - osvietenie.

Tantra sa od ostatných duchovných tradícií odlišuje tým, že berie do úvahy celého človeka, vrátane jeho svetských túžob a potrieb. Väčšina spirituálnych učení zastáva názor, že snaha o duchovný rozvoj a napĺňanie materiálnych túžob sa navzájom vylučujú, čo vyvoláva v človeku neustály vnútorný boj. Snaží sa túžby v sebe potláčať, čo môže viesť k pocitom viny, pokrytectvu a odsudzovaniu seba samého. Tantra ponúka alternatívnu cestu ako sa vyhnúť týmto úskaliam.

Slovo tantra znamená tiež tkať alebo rozširovať a podľa tantrických majstrov môže život prinášať skutočné plné uspokojenie len vtedy, keď je utkaný podľa vzoru, ktorý navrhla príroda. Keď sa narodíme, život sa prirodzene začne formovať podľa tohto vzoru. No ako postupne rastieme, naša nevedomosť, túžba, pripútanosť, strach a falošné predstavy o druhých spôsobia, že jemné vlákna života sa začnú zamotávať a trhať. Pomocou tantrickej praxe, nazývanej sadhana, je možné opraviť poškodenia a znovu obnoviť pôvodný vzorec života.

Cesta tantry je systematická a komplexná, zahŕňa hlboké poznatky z mnohých oblastí ako hatha či kundalini joga, pranayama, mudry, mantry, mandaly, vizualizácie božstiev, alchýmia, astrológia, ajurvéda a mnoho ďalších ezoterických postupov pre dosiahnutie svetskej a duchovnej prosperity.